Training

Het vak van woordvoerders en communicatie- of bestuursadviseurs is prachtig. Je staat dicht bij het vuur, je mag overal van weten en bijna overal over meepraten. Maar dat vraagt ook iets van je. Het is niet voor niets dat juist in deze beroepsgroep mensen overspannen raken of toch al snel iets anders gaan doen. De druk is groot en je moet stevig in je schoenen staan. Nu misschien wel meer dan ooit. Harbers en van Goethem ontwikkelde drie trainingsmodules die teams van woordvoerders en adviseurs helpen om steviger te opereren. Te adviseren met overtuiging, vertrouwend op je eigen kunnen én op je team.  Deze drie modules bieden wij los of gezamenlijk in company aan. Daarbij zorgen we in overleg met de opdrachtgever voor maatwerk in de casuïstiek zodat de deelnemers al tijdens de training een deel van het werk doen.

Ontwikkel je eigen morele kompas

Als adviseur heb je een belangrijke rol. Je moet de luiken open durven gooien. Tegen het groepsdenken in durven adviseren. Het eerlijke verhaal vertellen ook als dat slecht uitkomt. Om dat effectief te kunnen doen moet je durven vertrouwen op je eigen morele kompas. In deze module ontdekken we hoe dat kompas in elkaar zit. Hoe kom je tot een oordeel over goed of fout?  En komt iedereen op dezelfde manier tot dat oordeel? We bepreken de verschillende vormen van ethiek en oefenen met het herkennen van ethische dilemma’s. Ook gaan we in gesprek met elkaar over de betekenis van waarden. Ons morele kompas maakt ethiek concreet en leert je om er bewust het gesprek hierover te voeren. Zowel binnen je team als daarbuiten.  

Politiek en bestuurlijk krachtenveld

Werkend voor de publieke zaak is het onmisbaar om te weten hoe bestuurlijke en politieke krachtenvelden zich tot elkaar verhouden. Hoe komen onderwerpen op de publieke en politieke agenda? En aan welke voorwaarden moeten deze onderwerpen voldoen voor het tot een besluit komt waar je over kunt communiceren? Als adviseur moet je permanent zicht houden op het bestuurlijke en politieke krachtenveld waarbinnen je werkzaam bent. En maar al te vaak blijkt een probleem dat op de agenda staat ‘wicked’ en is er incomplete of tegengestelde informatie beschikbaar binnen een veranderende context. Kijk maar naar de energietransitie, de geopolitiek, de groeiende sociale ongelijkheid of de coronacrisis. Dat betekent dat er niet één oplossing is en dus dat het lastig is om een consistente boodschap uit te dragen. Aan de hand van theorie en praktijk gaan we samen een ‘wicked’ probleem afpellen en zoomen we in op bruikbare kennis voor adviseurs zoals momentum, windows of opportunity, agendaplanning en change agents. Grip op je onderwerpen zorgt voor stevigheid in je advisering. Daarbij bekijken we ook onze plek aan de bestuurlijke tafels.

Woordvoeren als ambacht

Woordvoerders worden vaak gezien als een aparte soort communicatieprofessionals. Hoewel woordvoerders vaak bepaalde karaktertrekken met elkaar gemeen hebben is woordvoering ook gewoon een ambacht. In deze module gaan we aan de slag met verhalen vertellen. Te vaak blijven organisaties hangen in het nieuwtje. Dat is zonde, want als je van je nieuwtje een verhaal maakt blijft wat je vertelt beter hangen en heb je meer grip op de positionering van je organisatie, bestuurder en je beleid. Aan de hand van Roodkapje gaan we op zoek naar de wolf en de jager in jouw verhaal. Hoe maak je van een beleidsdocument een verhaal, wat is het belang van momentum en hoe herken je het? Welke positie kies je in het verhaal en hoe geef je je verhaal betekenis? Daarnaast bespreken we het belang van beeld en hoe je daar regie op voert. En wat zijn onmisbare tips en tricks voor het begeleiden en ondersteunen van bestuurders bij optredens en interviews.

Contact

Voor meer informatie over onze in company mogelijkheden kunt u contact opnemen met ons.

06 81 467 448 | Janine Harbers
06 23 590 039 | Marjolijn van Goethem

Ben je op zoek naar een open inschrijving voor één of twee medewerkers of jezelf? Dan is onze leergang misschien iets voor jou. De factsheet en meer informatie om je in te schrijven vind je hier:  
Leergang | Senior Woordvoerder